Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono VI,dari Putradalem no.8

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono VI en Familie | 18.46 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono VI,dari Putradalem no.8;

No.8.Goesti Pangeran Ario Notoprodjo atau Kangdjeng Goesti Pangeran Ario Notoprodjo, berputra;

0 komentar