Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono VI,dari Putradalem no.5

Diposting oleh De Soesoehoenan Pakoe Boewono VI en Familie | 18.51 | 0 komentar »

Trahdalem (Keturunan)-Family Tree- Soesoehoenan Pakoe Boewono VI,dari Putradalem no.5;

No.5. Sampejandalem Ingkang Sinoehoen Kangdjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono IX, berputra;

0 komentar